سلام کوچولوی مامانی

امروز ساعت 10 زنگ زدم بیمارستان پارس که ببینم جواب آزمایشت حاضره یا نه.. و بعد چند ثانیه یه آقایی گفت بله خانوم حاضره ... سریع زنگ زدم پیک و گفتم که بره جواب آزمایش رو بگیره ... و ماشاالله پیک هم سنگ تموم گذاشت و بعد دو ساعت جواب رو آورد...سریع پاکت رو باز کردم ولی جوابش خیلی پیچیده بود هیچی ازش سر در نمیاوردم.... یه کم توی اینترنت سرچ کردم و یه کم متوجه شدم که چی به چیه! بعدش زنگ زدم به خاله مونا که چند وقت پیش این آزمایش رو انجام داده بود و دو تایی یه کم عددها رو بررسی کردیم و خلاصه که من فکر می کنم که همه چیز خوب باشه یعنی ریسکت پایین باشه... حالا باید تا دوشنبه صبر کنیم و سه تایی بریم پیش خانوم دکتر مهربون... حسابی مواظب خودت باش....